Положення про Фаховий коледж приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»

Положення про Фаховий коледж приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»

Положення про організацію освітнього процесу у Фаховому коледжі приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»

Положення про організацію освітнього процесу у Фаховому коледжі приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»

Положення про порядок розробки, затвердження навчальних планів

Положення про порядок розробки, затвердження навчальних планів

Положення про порядок розроблення, затвердження та моніторинг освітньо-професійних (освітніх) програм

Положення про порядок розроблення, затвердження та моніторинг освітньо-професійних (освітніх) програм

Мова освітнього процесу у Фаховому коледжі приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова

Мова освітнього процесу у Фаховому коледжі приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін

Положення про педагогічну раду

Положення про педагогічну раду

Положення про циклову комісію

Положення про циклову комісію

Положення про систему оцінювання знань студентів

Положення про систему оцінювання знань студентів

Положення про куратора академічної групи

Положення про куратора академічної групи

Положення про порядок видачі академічних довідок

Положення про порядок видачі академічних довідок

Положення про індивідуальний навчальний план студента

Положення про індивідуальний навчальний план студента

Положення про організацію інклюзивного навчання

Положення про організацію інклюзивного навчання

Положення про норми часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників

Положення про норми часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників

Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти

Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти

Положення про порядок визнання результатів неформальної та інформальної освіти (самоосвіти) здобувачів

Положення про порядок визнання результатів неформальної та інформальної освіти (самоосвіти) здобувачів

Положення щодо протидії булінгу (цькуванню) у Фаховому коледжі

Положення щодо протидії булінгу (цькуванню) у Фаховому коледжі

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти

Положення про організацію профорієнтаційної у Фаховому коледжі

Положення про організацію профорієнтаційної у Фаховому коледжі

Положення про стейкхолдерів Фахового коледжу приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»

Положення про стейкхолдерів Фахового коледжу приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у Фаховому коледжі приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у Фаховому коледжі приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»

Положення про вебсайт Фахового коледжу приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»

Положення про вебсайт Фахового коледжу приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»

Положення про освітнього омбудсмена Фахового коледжу приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»

Положення про освітнього омбудсмена Фахового коледжу приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»

Положення про організацію виховної роботи у Фаховому коледжі приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»

Положення про організацію виховної роботи у Фаховому коледжі приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»

Положення про атестацію педагогічних (науково-педагогічних) працівників

Положення про атестацію педагогічних (науково-педагогічних) працівників

Правила поведінки здобувачів освіти Фахового коледжу приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»

Правила поведінки здобувачів освіти Фахового коледжу приватного закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»

Звіт директора Фахового коледжу СУРА за 2022-2023 н.р.

Звіт директора Фахового коледжу СУРА за 2022-2023 н.р.