Отримувана кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з економіки.

Основним рушієм розвитку економіки XXI століття стають інформаційні технології. Сьогодні не тільки динамічно модернізуються всі існуючі галузі, а й постійно з’являються нові сфери бізнесу, про які вчора ще не чули, а сьогодні поспіхом шукають для них нових працівників та керівників. Раніше це було чимось незвичайним і невідомим, а зараз цифрові валюти та блокчейн, нейронні мережі та штучний інтелект, аналіз великих обсягів, Інтернет речей та ін. стали буденними для нашого суспільства.

Цифрова економіка – це нова реальність сьогодення та майбутнього економіки як загалом, так і її окремих складових – організацій і підприємств, які бажають залишатися конкурентоспроможними в сучасному світі інновацій і глобальних технологій.

Економіст моделює, досліджує і керує економічними процесами за допомогою цифрових технологій. Користуючись статистичними даними, економіст може розрахувати та запланувати, а згодом контролювати й перевіряти результати роботи. Діяльність економіста необхідна в фінансовій, інноваційних, інвестиційній, соціально-політичній, освітній сферах.

Фаховий бакалавр цифрової економіки – професіонал, який здобув спеціальну освіту в галузі економіки, інформаційних технологій, менеджменту та права, який займається розвитком компаній у цифровому середовищі, організацією інноваційного бізнесу, проектуванням, впровадженням та супроводом інформаційної інфраструктури підприємств.

 

Процес навчання у фаховому коледжі СУРА

Освітня програма є комплексною, міжгалузевою, міждисциплінарною. Програма містить розгорнутий ІТ блок, математичний, правовий та ін. і дозволяє студентам у процесі навчання опанувати навички ефективного пошуку й аналізу інформації, навчитися орієнтуватися та планувати процеси у сфері цифрової економіки. Це дозволить випускнику реалізуватися як фахівцю, що володіє сукупністю компетенцій як у сфері загальної економіки, так і володіючи навичками та вміннями в предметній галузі цифрової економіки.

Програма профілю «Цифрова економіка» націлена на те, щоб до свого майбутнього її випускники були готові незалежно від того, чим вони вирішать займатися: управляти міжнародними ІТ-проектами, будувати та оптимізувати бізнес-моделі компаній, створювати свій бізнес, інвестувати в нього або піти будь-яким іншим професійним шляхом.

Після отримання диплома за спеціальністю “Цифрова економіка” випускник фахового коледжу СУРА може обіймати такі посади:

 • інтернет маркетолог;
 • системний адміністратор;
 • веб-розробник;
 • data-scientist;
 • експерт у галузі інформаційної безпеки;
 • розробник систем штучного інтелекту;
 • адміністратор баз даних;
 • системний аналітик;
 • керівник підприємства або підрозділу;
 • комерційний директор;
 • керівник економічних, фінансових та адміністративних підрозділів;
 • заступник директора з економічних питань радник (в органах державної влади);
 • керівник проектів та програм (інноваційних, інвестиційних, соціально-політичних, освітніх тощо);
 • економіст-аналітик;
 • економіст з ціноутворення;
 • економіст відділу нормування та оплати праці;
 • економіст підприємства;
 • економіст з бюджетування;
 • начальник фінансово-економічної служби.

 

Освітньо-професійна програма «Цифрова економіка»