Фаховий коледж СУРА – Твій вибір інтеграції успіху!

Наша стратегічна мета:

 • підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, затребуваних на ринку праці, задля соціально-економічного розвитку регіону з орієнтацією на міжнародні стандарти;
 • становлення успішної, бізнес адаптованої, здатної до перманентного самовдосконалення та кар’єрного зростання персони.
1996

1996

Рік заснування Фахового коледжу СУРА

8930

8930

Кількість випускників

7

7

Спеціальностей

Принципи навчання:

 • навчання здійснюється за денною та заочною формою;
 • терміни навчання залежать від спеціальності та базової освіти;
 • навчання здійснюється українською мовою;
 • випускники Фахового коледжу СУРА мають гарантоване право продовжити навчання у Східноєвропейському університеті імені Рауфа Аблязова для здобуття освітнього ступеню «бакалавр», «магістр»;
 • гнучка система оплати за навчання.

Матеріально-технічна база

 

Матеріально-технічна база Фахового коледжу Східноєвропейського університетуімені Рауфа Аблязова повністю відповідає освітнім вимогам і програмам підготовки фахівців та забезпечує освітній процес на рівні сучасних європейських стандартів.

 

Комфортне освітнє середовище Фахового коледжу СУРА формують:

 • сучасні навчальні аудиторії;
 • центри інформаційних технологій і дистанційно-заочного навчання, в арсеналі яких лабораторії інформатики та комп’ютерної техніки, об’єднані в локальну мережу і підключені до інтернету;
 • наукова бібліотека з читальною залою, абонементом, залою періодичної літератури, відділенням електронних підручників, методичним кабінетом;
 • зручний студентський хостел на території навчального закладу;
 • затишне кафе;
 • тренажерна зала;
 • «Антикафе» для активного та здорового відпочинку.

А також інші можливості, що забезпечують оптимальні умови для здобуття освіти та особистісного розвитку студенства.


Напрямки роботи

Worldskills – це міжнародний некомерційний рух, метою якого є підвищення престижу робітничих професій та розвиток професійної освіти шляхом гармонізації кращих практик та професійних стандартів у всьому світі за допомогою організації та проведення конкурсів професійної майстерності як у кожній окремій країні, так і у всьому світі загалом.

Дуальне навчання – це такий вид навчання, при якому теоретична частина підготовки проходить на базі закладу освіти, а практична – на робочому місці. Багато закладів вже використовують систему дуального навчання. Ця система затребувана і підприємствами, які потребують молодих спеціалістів та усвідомлюють, наскільки перспективним є саме такий підхід до підготовки професійних кадрів у економічному плані.