Отримувана кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з права

Основним рушієм розвитку економіки XXI століття стають інформаційні технології. Сьогодні не тільки динамічно модернізуються всі існуючі галузі, а й постійно з’являються нові сфери бізнесу, про які вчора ще не чули, а сьогодні поспіхом шукають для них нових працівників та керівників. Раніше це було чимось незвичайним і невідомим, а зараз цифрові валюти та блокчейн, нейронні мережі та штучний інтелект, аналіз великих обсягів, Інтернет речей та ін. стали буденними для нашого суспільства.

Цифрова економіка – це нова реальність сьогодення та майбутнього економіки як загалом, так і її окремих складових – організацій і підприємств, які бажають залишатися конкурентоспроможними в сучасному світі інновацій і глобальних технологій.

Економіст моделює, досліджує і керує економічними процесами за допомогою цифрових технологій. Користуючись статистичними даними, економіст може розрахувати та запланувати, а згодом контролювати й перевіряти результати роботи. Діяльність економіста необхідна в фінансовій, інноваційних, інвестиційній, соціально-політичній, освітній сферах.

Фаховий бакалавр цифрової економіки – професіонал, який здобув спеціальну освіту в галузі економіки, інформаційних технологій, менеджменту та права, який займається розвитком компаній у цифровому середовищі, організацією інноваційного бізнесу, проектуванням, впровадженням та супроводом інформаційної інфраструктури підприємств.

 

Процес навчання у фаховому коледжі СУРА

На спеціальності «Право» викладачі навчають відповідально ставитися до норм закону та сприймати юриспруденцію не лише як престижну професію, а і як соціально значущу сферу діяльності. Студенти отримують знання з питань:

 • інформування громадян та посадових осіб про закони та інші нормативні акти;
 • виявлення осіб, які потребують соціального захисту та надання їм допомоги у захисті їх прав;
 • забезпечення контролю за дотриманням законодавчих актів при призначенні, перерахунку та виплаті пенсій, контролю за повнотою та своєчасністю сплати страхових внесків до пенсійних фондів;
 • організації та ведення персоніфікованого обліку з метою державного пенсійного страхування.


Випускники Фахового коледжу зі спеціальності "Право" можуть продовжити навчання у закладах вищої освіти або претендувати на наступні посади:

 • спеціаліст державної служби;
 • помічник судді;
 • помічник слідчого;
 • спеціаліст відділу реєстрації актів цивільного стану;
 • декларант;
 • секретар суду;
 • помічник нотаріуса;
 • юристконсульт;
 • інспектор поліції.

 

Освітньо-професійна програма «Право»