Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у Фаховому коледжі СУРА надає студентам можливість вивчення сучасних підходів та методів управління інформацією, а також оволодіння навичками архівного та бібліотечного діловодства.

Під час навчання студенти отримають фундаментальні знання діловодства, вивчатимуть теорію та практику організації різних видів і типів документації, що необхідні у веденні справ будь-якої галузі. Разом з тим, вони ознайомляться із сучасними технологіями та програмним забезпеченням, що застосовуватимуться на підприємстві, організації чи установі для зберігання та пошуку інформації, тощо.

 


 

college-spesialities-documentation-1 
 

Освітньо-професійна програма «Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності»

Спеціальність спрямована на підготовку 
висококваліфікованих і креативних фахівців з документно-інформаційного забезпечення органів управління на основі використання інноваційних технологій роботи з документними системами. Ця програма орієнтована на підготовку фахівців, які володіють глибокими знаннями про документ, документальні джерела та документно-інформаційну діяльність, здатних до коректної самостійної постановки й розв’язання практичних завдань у сфері державного управління та соціально-комунікаційної діяльності. 

Вагомим блоком студій виступає правова діяльність, яка довершить спектр вмінь та навичок здобувача освіти та зробить його затребуваним на ринку праці для абсолютно усіх сфер та галузей