Отримувана кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи за спеціалізацією «Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної і правової діяльності»

Двадцять перше століття по праву називають епохою інформатизації, де інформація виступає стратегічним ресурсом. Першочерговим носієм такої інформації є документ. Активний розвиток сьогодні переживають підрозділи, які саме стосуються документації. Ці служби інтегруються з іншими службами, які займаються електронною обробкою інформації, представленої у різній формі. У сучасному інформаційному суспільстві спостерігається якісне перетворення управлінської діяльності. Безпосередньо з цим пов’язана значущість фахівців, які мають навички у сфері документаційного забезпечення та архівознавства.

Фахівець із документаційно-інформаційного забезпечення – людина, яка працює з інформацією, а, як відомо, хто володіє інформацією, той володіє світом. Саме тому спеціальність «Документаційне забезпечення управління та архівознавство» є однією з найпоширеніших і затребуваних на ринку праці.

У рейтингу потрібних і популярних професій на перших шпальтах спеціаліст із забезпечення управління чи головний помічник керівника. Прекрасне знання документації, умов її зберігання, експлуатації, ідеальний порядок у веденні справ - мабуть, це лише невелика частина того, що вміє робити випускник цієї спеціальності. Сьогодні багато залежить не тільки від тієї людини, яка очолює компанію, а й від її оточення – обізнаних, ініціативних та тих, хто вміє правильно організувати свою працю фахівців.

Спеціальність спрямована на вивчення методик документування матеріалів і фіксації інформації від рукописного варіанту до електронного документа, включно з фотодокументами та іншими способами технічного документування.

Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності – це спеціалізація, безпосередньо пов’язана з пошуком, акумулюванням, зберіганням, поданням накопиченої інформації та документів. Ця спеціалізація вимагає від фахівця посидючості, відповідальності, акуратності, поєднання комунікативних та аналітичних якостей.

 

Процес навчання у фаховому коледжі СУРА

Під час навчання студенти проходять практику на різних підприємствах та установах, зокрема, в органах державної влади, архівних установах, районних адміністраціях. Також студенти цієї спеціальності можуть проходити практику в будь-якій установі та організації будь-якої сфери діяльності.

Випускники фахового коледжу СУРА, отримавши спеціальність “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” можуть обіймати такі посади:

 • законодавче регулювання документаційного забезпечення управління, зокрема кадрової діяльності, архівної діяльності;
 • оформлення документів;
 • основні принципи організації документообігу;
 • організація роботи архіву установи;
 • організація секретарського обслуговування;
 • організація кадрової діяльності.

Менеджер-документознавець вміє коректно доносити інформацію; взаємодіяти з розробниками і керівниками компанії; відповідає за сучасну організацію документопотоків і технічних засобів обробки внутрішньої та зовнішньої документації. Під час роботи документознавці професійно використовують інтернет та соцмережі, електронні таблиці та документи, веб-сервіси та хмарні технології, мультимедія тощо.

Випускники Фахового коледжу за освітньою програмою "Інфозабезпечення адміністративної та правової діяльності" можуть працевлаштовуватися на такі посади:

 • діловод;
 • фахівець з документаційного забезпечення управління;
 • референт;
 • фахівець державних та відомчих архівів, архіви банків, підприємств та організацій;
 • спеціаліст секретаріату, служб документаційного забезпечення, кадрових службах;
 • фахівець в органах місцевого самоврядування, недержавних організацій всіх форм власності, громадських організаціях (установах).

 

Освітньо-професійна програма «Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної та правової діяльності»