Отримувана кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування

Професія бухгалтера є однією із найстаріших у світі, має давнє коріння і глибоку багатовікову історію та традиції. Безліч відомих особистостей були так чи інакше пов’язані із бухгалтерією. Професія вимагає величезної кількості різноманітних вмінь, навичок та якостей, тому бухгалтери — дуже різнобічно розвинені люди.

Досвідчений бухгалтер, економіст чи спеціаліст з оподаткування завжди будуть мати роботу як у великих корпораціях та холдингах, так і в невеликих компаніях, адже жоден бізнес не зможе стати успішним без ретельного обліку майна і в оцінювання ресурсів. Кожна установа щомісячно нараховує та виплачує працівникам заробітну плату, приймає кошти до каси, враховує матеріали та готову продукцію, калькулює собівартість, складає звіти для податкової служби, визначає вартість своїх товарів та послуг, тому бухгалтери завжди будуть необхідними та незамінними у будь-якій організації.

Фаховий коледж СУРА спеціалізується на підготовці бухгалтерів-практиків вже 20 років, випускники цього напряму вміло поєднують отримані теоретичні знання з високими практичними навичками у сфері бухгалтерського обліку, аудиту й оподаткування.

 

Процес навчання у фаховому коледжі СУРА

Система навчання на спеціальності «Облік та оподаткування» та матеріальна база коледжу СУРА сприяють розвитку професійної компетенції майбутнього спеціаліста для успішної практичної діяльності. Заняття ведуть спеціалісти, які здійснюють професійну діяльність у різних сферах бізнесу на таких посадах, як головний бухгалтер або аудитор. У освітньому процесі використовуються активні й інтерактивні форми проведення занять(комп’ютерні симуляції, ділові та рольові ігри, розбір конкретних практичних ситуацій, тренінги, групові дискусії) у поєднанні з позааудиторною роботою для формування та розвитку загальних та професійних компетенцій учнів.

Отримавши освіту за спеціальністю “Облік та оподаткування” випускники нашого фахового коледжу можуть обіймати такі посади:

  • бухгалтер для підприємства будь-якої форми власності;
  • податковий консультант;
  • фінансовий аналітик;
  • інвестиційний консультант;
  • фінансовий контролер;
  • помічник бухгалтера.

 

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»