Отримувана кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з менеджменту.

Спеціальність «Менеджмент» є ключовою у сучасному бізнес-середовищі, оскільки вона орієнтована на ефективне управління ресурсами та процесами в організаціях. Менеджери в цьому напрямку відповідають за планування, координацію, контроль та організацію діяльності підприємства з метою досягнення стратегічних цілей.

Менеджмент включає в себе такі аспекти, як управління людськими ресурсами, фінансовий менеджмент, маркетинг, операційний менеджмент та стратегічне планування. Кожен з цих аспектів є важливим для успішного функціонування організації.

Основними обов’язками менеджера є розробка стратегій розвитку, прийняття управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності та конкурентоспроможності підприємства, а також створення сприятливого та продуктивного робочого середовища для співробітників.

 

Процес навчання у фаховому коледжі СУРА

Процес навчання у Фаховому коледжі СУРА за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спрямований на підготовку кваліфікованих фахівців у галузі управління.

В коледжі використовується інноваційний підхід до навчання. Студенти, які обирають цю спеціальність, отримують не лише теоретичні знання, але й практичні навички, необхідні для ефективного управління різноманітними організаційними структурами.

Вони вивчають принципи та методи управління, а також розвивають вміння аналізувати ринкову ситуацію, приймати управлінські рішення та ефективно комунікувати з різними зацікавленими сторонами.

Після завершення програми студенти можуть працювати в різноманітних сферах бізнесу та управління, таких як корпоративний сектор, громадська адміністрація, тощо. 

Отримавши освіту за спеціальністю «Менеджмент» випускники нашого коледжу можуть обіймати такі посади:

  • менеджер з розвитку бізнесу;
  • менеджер з маркетингу;
  • фінансовий менеджер;
  • менеджер з організаційного розвитку;
  • менеджер з логістики;
  • менеджер зі зв’язків з громадськістю;
  • помічник керівника підприємства (установи, організації);
  • помічник керівника виробничого підрозділу;
  • референт з основної діяльності.